Veranderen of ontwikkelen

 

 

Wat is het verschil tussen ontwikkelen en veranderen?


Er zijn veel definities en omschrijvingen in omloop van de begrippen veranderen en ontwikkelen.

Wij kunnen er zelf voor kiezen om te veranderen of ons te ontwikkelen. Maar veranderingen en ontwikkelingen kunnen ook plaatsvinden zonder dat wij het willen.

Het begrip ontwikkelen gebruiken wij in de betekenis van een voortdurend proces van groei en aanpassing. Een dergelijk proces gebeurt door en met mensen. Veranderen is voor ons een tijdelijk proces waarbij 'iets' anders wordt dan het nu is. Deze verandering gebeurt ook door mensen, maar vaak niet met de mensen.

Om dit te illustreren geven we twee voorbeelden waarbij de organisatiestructuur wordt aangepast.

Aanpassing structuur door te veranderen

Klanten zijn niet helemaal tevreden over onze organisatie. Als oplossing kiezen we voor voor een reorganisatie, die het mogelijk moet maken om sneller en beter in te spelen op de wensen van onze klanten. De reorganisatie wordt doorgevoerd, maar de resultaten blijven uit. Uit onderzoek blijkt dat reorganisaties, vaak niet leiden tot de beoogde resultaten. Dit komt omdat tijdens het veranderproces de structuur wel wordt aangepast, maar onvoldoende aandacht wordt besteed aan de gedragsverandering bij medewerkers en managers, die nodig is om de gewenste resultaten te behalen.

Aanpassing structuur als gevolg van ontwikkelen

Klanten zijn niet helemaal tevreden over onze organisatie. We vinden dat we tekort schieten en willen graag onze dienstverlening verbeteren. We bespreken samen waarom en waarover onze klanten niet helemaal tevreden zijn  en gaan vervolgens na wat er nodig is om onze klanten beter van dienst te zijn. Tijdens dit ontwikkelproces blijkt dat een aanpassing in de organisatiestructuur nodig is om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. We besluiten de structuur aan te passen, zodat we de klant op een beter wijze van dienst kunnen zijn.

Deze structuurverandering levert wel de gewenste resultaten op, omdat ze voortloeit uit het denken en doen van de medewerkers zelf..

 
Een ontwikkelingsproces leidt altijd tot groei en een verandering blijkt vaak een doel op zich te zijn.  
     © 2005 created by Towerweb