SenS Professionals

 

Kennis is niets zonder levenskunst

 

Onze bestemming

Onze bestemming is om een toonaangevende advies- en begeleidingsorganisatie te zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en - besturing.

Wij delen de passie om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling onder het motto:

met plezier presteren

 

Wij genieten als we mensen met plezier zien leren en werken. Plezier is voor ons de graadmeter voor activiteiten die bij je passen, die een zinvolle bijdrage leveren en die worden uitgevoerd in een stimulerende omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat mensen zonder plezier niet optimaal presteren.

Wij zien het als een levenskunst om:

  • activiteiten te vinden, die passen bij je wensen en mogelijkheden,
  • een omgeving te vinden die je stimuleert om te doen wat bij je past,
  • relaties aan te gaan met mensen die willen samenwerken aan concrete doelen en
  • enkele vriendschappen op te bouwen waarmee je lief en leed kunt delen.

Dit alles in een steeds veranderende omgeving.

Onze structuur en werkwijze

Wij werken samen met onze klaten binnen tijdelijke werkconfiguraties en flexibele samenwerkingsverbanden.

Tijdelijke werkconfiguraties

Het werk wordt meestal georganiseerd binnen een vaste structuur. Steeds vaker blijkt echter de vaste structuur niet toereikend om de gewenste prestaties te leveren. We gaan dan reorganiseren, veranderen of starten de zoveelste projectgroep op. Waarom organiseren we ons werk niet van meet af aan in een tijdelijke werkconfiguratie. Medewerkers kunnen hun talenten in meerdere werconfiguraties tegelijkertijd inzetten. Het is eenvoudig om nieuwe werkconfiguraties op te starten. Het is ook eenvoudiger om bestaande werkconfiguraties aan te passen of te beëindigen. Kortom een zeer hoge flexibiliteit, een betere benutting van aanwezige talenten en meer ontwikkelingsmogelijkheden.

Flexibele samenwerkingsverbanden

Ook samenwerken als individu werkt vaak beter als je vanaf het begin uitgaat van tijdelijkheid en flexibiliteit. Zo kun je persoonlijk meerdere samenwerkingsverbanden aangaan met verschillende personen. Je kunt op deze wijze aan meerdere doelen of ontwikkelingen tegelijkertijd werken met voor ieder doel of iedere ontwikkeling de juiste samenwerkingspartner(s).

Met deze vorm van samenwerking maakt je optimaal gebruik van ieders persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Je combineert een hechte en intensieve vorm van samenwerking met een grote mate van flexibiliteit. Je weet waar je, met wie aan werkt, hoeveel tijd dit in beslag neemt en hoe lang je daarmee bezig bent.

 

 

 

 

 

     © 2005 created by Towerweb