Privacy Statement  

Privacy Statement Schenkeveld en Schenkeveld b.v. (SenS)

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens
Op onze internetsite wordt u in een aantal gevallen gevraagd persoonsgegevens te vermelden. Hieronder leggen wij u uit welke gegevens wij, voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om uw privacy te beschermen.
Door gebruik te maken van onze site en/of door u bij ons aan te melden gaat u akkoord met ons Privacy Statement. Ook gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Schenkeveld & Schenkeveld b.v.
Eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement worden op het moment van ingang op onze site gepubliceerd.

Voor welke doeleinden gebruikt SenS uw gegevens?
Op diverse pagina's op deze site kunt u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het downloaden van gegevens, persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam, adres en e-mailadres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. SenS zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.
SenS kan uw gegevens wel gebruiken om u op de hoogte te houden van de activiteiten en/of ontwikkelingen van SenS. Voorts is het mogelijk dat SenS uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vragen en/of opmerkingen of voor het uitvoeren van bepaalde diensten.

Gebruik van cookies en logbestanden
Op internet wordt veel gebruikt gemaakt van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies" om de werking van internetpagina's te verbeteren. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast.
SenS kan in sommige gevallen cookies gebruiken om deze internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite. Deze internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van deze internetsite. SenS houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, alsmede voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Beveiliging
SenS heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen ter beveiliging van haar bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Internetsites van derden
Op onze site kunnen links voorkomen naar internetsites van derden. Deze derden of anderen kunnen op deze internetsites informatie over u verzamelen. SenS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. SenS raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens inzien of verwijderen en uw recht van verzet
Indien u zich als belangstellende heeft aangemeld op onze site, kunt u uw persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen of verwijderen. Als relatie van SenS bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens welke door u zelf zijn ingevoerd.

Recht op inzage en verwijderen
Heeft u zich niet als belangstellende aangemeld dan kunt u opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
Voor opgave van uw gegevens zoals die door SenS zijn geregistreerd, kunt u schrijven naar:
Schenkeveld & Schenkeveld b.v.
Anna Reijnvaanstraat 1
7421 LW DEVENTER
Voeg in dit geval een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij.

Meer informatie
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen deze Internetsite, kunt u contact opnemen via info@sensybp.nl

© 2005, Schenkeveld & Schenkeveld b.v.

 
     © 2005 created by Towerweb