Disclaimer  

Disclaimer Schenkeveld en Schenkeveld b.v. (SenS)

Bij het maken en beheren van onze site betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat er de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet of niet volledig juist is. Schenkeveld en Schenkeveld b.v is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze internetsite.

Verwijzingen op onze internetsite kunnen u naar informatiebronnen leiden die door derden worden bijgehouden en waarover SenS geen controle heeft. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internet-site komen uitsluitend toe aan SenS of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SenS.

Aanvragen toestemming of meer informatie
U kunt schriftelijk toestemming of nadere informatie vragen. Uw verzoek dient u te richten aan:
Schenkeveld & Schenkeveld b.v.
Anna Reijnvaanstraat 1
7421 LW DEVENTER

© 2002, Schenkeveld en Schenkeveld b.v.

 
     © 2005 created by Towerweb