Business Support

 

 

Effectieve besturing is de beste ondersteuning voor uw organisatie

Het effectief besturen van een organisatie vraagt om leiderschap en om goed zicht op het functioneren van uw organisatie. Wat u van uw organisatie ziet is afhankelijk van de bril die u opzet. Hoe kijkt u tegen uw organisatie en uw rol aan?

- Bent u de visionair die nadenkt over de toekomst?

- Kijkt u naar uw klanten, aandeelhouders of andere stakeholders en richt u zich op hun wensen?

- Bent u vooral bezig met uw omzet, winst of financiering?

- Vragen de interne processen, het intern functioneren of de automatisering om uw aandacht?

- Of bent u een 'mensen-mens' en draait alles om het welbevinden van uw medewerkers?

- Of toch misschien die 'evenwichtskunstenaar', die alle ballen in de lucht probeert te houden?

Effectieve besturing is in onze visie teamwork. Niet alleen omdat de omvang en complexiteit van uw organisatie te groot is, maar vooral omdat ieder van ons vanuit zijn eigen denkbeelden naar de werkelijkheid kijkt. Individueel zien we slechts ons deel van de werkelijkheid.

Leiderschap in een levende organisatie vraagt om een team met een gezamenlijke bestemming, met het vermogen om hun omgeving voortdurend te scannen en in open dialoog met elkaar een beeld van de werkelijkheid te construeren.

Vanuit dit gezamenlijke beeld zijn zij in staat de mensen om hen heen te inspireren, te sturen en te begeleiden in het vormgeven van processen en het daarbinnen realiseren van de resultaten die nodig zijn om de gezamenlijke bestemming te bereiken.

Organisatie zijn steeds minder te vergelijken met machines die nauwkeurig zijn in te stellen en aan te sturen. Het zijn steeds meer zichzelf sturende werkconfiguraties. Flexibel, vernieuwend en veerkrachtig. Nieuwe werkvormen die vragen om levende leiders en lerende organisaties.

Een dynamische omgeving, een flexibele en lerende organisatie en levend leiderschap
 
     © 2005 created by Towerweb